BÁO ĐÀ NẴNG

 Báo Chí

– Báo Đà Nẵng Xuất Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Sáu ( Số Thứ Bảy Đồn Với Số Thứ Hai Xuất Bản 8 Trang) Phát Hành Trong Cả Nước.
– Đà Nẵng Cuối Tuần Phát Hành Vào Ngày Thứ Sáu.

Contact details

42 Trần Phú, Phường Hải Châu 1Quận Hải Châu,Thành Phố Đà Nẵng,Việt Nam 02363562437

This entry was posted in . Bookmark the permalink.