Bưu Điện Trung Tâm Chợ Lớn

 Dịch Vụ Bưu Chính

– Tiết Kiệm Bưu Điện – Chuyển Tiền Qua Tài Khoản Tiết Kiệm Cá Nhân – Bưu Phẩm, Bưu Kiện Trong Nước Và Quốc Tế – Bưu Phẩm Không Địa Chỉ – Bưu Phẩm, Bưu Kiện Khai Giá – Nhận Bưu Phẩm, Bưu Kiện Tại Địa Chỉ Có Tel 857 1111 – Điện Thoại Trong Nước & Quốc

Contact details

26 Nguyễn Thi, Phường 13Quận 5,Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam 02838537509 [email protected]

This entry was posted in . Bookmark the permalink.