Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc & Tin Học Long Phúc Kiên

 Đo Lường

Các Dịch Vụ:-Đo Đạc: Công Trình, Địa Hình, Địa Chính, Thủy Đạc, Gps,Dgps, Rtk, Dịch Giàn Khoan,Giao Thông, Điện, Viễn Thông, Cấp Thoát Nước, Cung Cấp Tổ Đo-Dữ Liệu:Chuyển Đổi Rormat, Bản Đồ Số, Thành Lập Bản Đồ, Xử Lý Ảnh Hàng Không, Viễn Thám,Gis, Lis, A

Contact details

25 Khu Phố 4 Đường 8, Phường Bình AnQuận 2,Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam 02854023025 [email protected] http://www.lpkgeomatic.com

This entry was posted in . Bookmark the permalink.