CÔNG TY TNHH GIẤY ĐẶC CHỦNG TUODA

 Băng Dán

– Giấy Đặc Chủng Tuoda
– Keo Dán Biên Ván Ép
– Lò Trung Tần
– Băng Keo Tuoda

Contact details

Lô B6 Ô10 Đường D3 Khu Công Nghiệp Đất Cuốc, Xã Đất CuốcHuyện Bắc Tân Uyên,Tỉnh Bình Dương,Việt Nam 02743651158 http://www.tuodachina.com

This entry was posted in . Bookmark the permalink.