Công Ty TNHH Sinh Hóa Môi Trường Bình Lan

 Hóa Chất Nông Nghiệp

Công Ty Sinh Hóa Môi Trường Bình Lan (Enbc Binh Lan, Envibiochem Binh Lan) Hoạt Động Trong Lĩnh Vực Phát Triển, Sản Xuất Và Cung Cấp Các Giải Pháp An Toàn Môi Trường, An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Trong Lĩnh Vực Nuôi Trồng Thủy Hải Sản Và Bảo Quản Rau Quả Sa

Contact details

595/208A Cách Mạng Tháng TámQuận 10,Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam 02839700106 [email protected] http://www.binhlan.com

This entry was posted in . Bookmark the permalink.