Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nhựa Nông Nghiệp Nguyễn Tân

 Bao Bì Nhựa

Túi Ươm Cây, Ống Tưới Thắm, Máng Che Mưa Cao Su, Dây Băng (Dây Tháp, Dây Ghép)….

Contact details

145/8 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1Quận 3,Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam 02838395220 [email protected] http://www.nguyentan.vn

This entry was posted in . Bookmark the permalink.