Công Ty TNHH TMDV Thái Cơ

 Hàn Công Nghiệp

Máy Cắt Sắt: Sắt V Và Tròn – Bảng – Máy Uốn Vòng Dây Sắt – Máy Tán I V – Các Loại Máy Hàn Bấm, Máy Hàn Lăn – Các Loại Đồng Hợp Kim Miếng Và Cây – Các Loại Điện Cực, Mỏ Hàn, Thanh Hàn Của Máy Hàn – –

Contact details

51B Hoàng Lê Kha, Phường 9Quận 6,Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam 02839603539

This entry was posted in . Bookmark the permalink.