Listing Category

Tổ Chức Khóa Tu Mùa Hè Kiều Đàm Di

 Chùa /  Thành Phố Phan Thiết

Tổ Chức Khóa Tu 'Mùa Hè Hiểu Thương'

 Chùa /  Quận Nam Từ Liêm

Được Xây Dựng Thời Nhà Lý, Là Nơi Tu Hành Của Thiền Sư Dương Không Lộ

 Chùa /  Thành Phố Bắc Ninh

Tổ Chức Khóa Tu Mùa Hè Cho Thanh Thiếu Niên

 Chùa /  Thành Phố Tân An

Phía Sau Chùa Có Mộ Phật Thầy Tây An (Đoàn Minh Huyên) - Giáo Chủ Của Bửu Sơn Kỳ Hương - Không Đắp Nấm.

 Chùa /  Thành Phố Châu Đốc

Page 1 of 2