Listing Category

Tư Vấn, Thiết Kế & Đào Tạo Kỹ Sư Vận Hành Cho Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất

 Công Ty Dầu Khí /  Thành Phố Quảng Ngãi

Dịch Vụ Cung Cấp Mặt Bằng, Bến Bãi, Trang Thiết Bị Hậu Cần. Cho Thuê Trang Thiết Bị, Văn Phòng Làm Việc Và Các Dịch...

 Công Ty Dầu Khí /  Thành Phố Vũng Tàu

Chế Tạo Lắp Ráp, Thi Công Các Cấu Kiện, Thiết Bị Dầu Khí Và Các Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Quan Đến Ngành Dầu Khí...

 Công Ty Dầu Khí /  Thành Phố Vũng Tàu

Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật Cho Ngành Công Nghiệp Khai Thác Dầu Khí

 Công Ty Dầu Khí /  Thành Phố Vũng Tàu

Quản Lý Dự Án Dầu Khí, Dịch Vụ Dầu Khí, Tư Vấn, Tuyển Dụng Nhân Lực

 Công Ty Dầu Khí /  Thành Phố Vũng Tàu

Chuyên: - - Nghiên Cứu Thị Trường - - Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp - - Tư Vấn Kỹ Thuật Trong Ngành Dầu Khí...

 Công Ty Dầu Khí /  Quận 1

Page 1 of 2