Listing Category

Giờ Khám: - Thứ 2 - Thứ 6:17H00 - 20H00 - Thứ 7 - Cn: 18H00 - 20H00 -

 Phòng Khám /  Quận 9

Giờ Khám : - Thứ 2 - Thứ 7 : 17H00 - 19H30 - Cn :Sáng: 8H00 - 11H00 - Lễ : Nghỉ -

 Phòng Khám /  Quận 5

Giờ Khám: - Từ 6H30 - 20H30 - Kể Cả Ngày Lễ Và Cn -

 Phòng Khám /  Quận 11

Giờ Khám: - Thứ 2 - Chủ Nhật: 17H15 - 19H00 - Ngày Lễ : Nghỉ -

 Phòng Khám /  Quận 8

Giờ Khám: - Thứ 2,4,6: 17H00 - 20H00 - Thứ 3,5,7,Cn,Lễ: Nghỉ -

 Phòng Khám /  Quận 5

Giờ Khám: - Thứ 2 - Thứ 6: 16H45 - 19H15 - Thứ 7: Sáng : 8H - 11H00

 Phòng Khám /  Quận 5

Chuyên Khoa Gan - Giờ Khám: - Thứ 2 - Thứ 6: 17H00 - 19H00 - Thứ 7,Cn,Lễ: Nghỉ -

 Phòng Khám /  Quận 5

Xét Nghiệm Adn, Phân Tích Di Truyền, Xét Nghiệm Y Tế

 Phòng Khám /  Quận Ninh Kiều

Thừ 2 - Thứ 6 :18H00 - 20H00 - Thứ 7 : Sáng :7H30 - 9H30 - Cn,Lễ : Nghỉ -

 Phòng Khám /  Quận 10

Khám Chữa Bệnh Chuyên Khoa Ung Thư - Giờ Khám: - Thứ 2 - Thứ 6: 17H00 - 20H30 - Thứ 7: 8H30 - 20H00...

 Phòng Khám /  Quận 10

Page 1 of 5