Listing Location

Quản Lý, Tổ Chức, Thực Hiện Quy Hoạch Chi Tiết, Tiến Độ Xây Dựng, Phát Triển Kcn: Cấp, Điều Chỉnh, Thu Hồi Giấy Phép Đầu...

 Khu Công Nghiệp /  Thị Xã Đồng Xoài

Lập Dự Án Đầu Tư, Tư Vấn Thầu, Khảo Sát Địa Hình, Địa Chất Các Công Trình Xây Dựng, Giao Thông, Thủy Lợi, Điện Lực....

 Công Ty Xây Dựng /  Thị Xã Đồng Xoài

Sản Xuất Kinh Doanh Điện Năng Xây Dựng, Cải Tạo Lưới Điện. Phân Phối, Sửa Chữa, Đại Tu Thiết Bị Điện. Gia Công Vật Tư,Phụ...

 Công Ty Điện /  Thị Xã Đồng Xoài

Khai Thác, Chế Biến Đá Xây Dựng, San Lấp Mặt Bằng, Vận Tải Hàng Hóa, Thi Công Các Công Trình Đường Cấp Phối Sỏi

 Vật Liệu Xây Dựng /  Thị Xã Đồng Xoài

Chuyên Sản Xuất Các Loại Găng Tay Bhlđ, Găng Tay Phủ Cao Su, Khăn Tấm Các Loại Với Nhiều Quy Cách & Trọng Lượng Khác...

 Găng Tay /  Thị Xã Đồng Xoài

Sản Xuất, Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng, Xây Dựng Dân Dụng, Công Nghiệp, Trồng Rừng, Cây Công Nghiệp

 Thầu Kỹ Thuật Xây Dựng /  Thị Xã Đồng Xoài

Page 1 of 4